Idagdag sa mga Paborito
 
Alisin sa mga paborito

Perimeter ng isang tatsulok, perimeter formula calculator

Perimeter ng isang tatsulok, perimeter formula calculator ay nagpapahintulot sa iyo upang mahanap ang isang buong gilid ng iba't ibang uri ng triangles, tulad ng equilateral, isosceles, kanan o scalene tatsulok, sa pamamagitan ng formula, gamit haba ng panig tatsulok.
Side a:   Side B:   Side C:  

Perimeter ng isang tatsulok

Triangle ay isang polygon na may tatlong vertices, ay hindi kasamang nakalatag sa isang isang linya, na konektado sa tatlong mga gilid.
Formula para sa buong gilid ng isang tatsulok: P=a+b+c,
kung saan a, b, c - panig ng isang tatsulok